CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Cải cách hành chính

Chỉ đạo điều hành CCHC năm 2024

Chỉ đạo điều hành CCHC năm 2024

Chỉ đạo điều hành CCHC năm 2023

Chỉ đạo điều hành CCHC năm 2023

Ngày 28/10/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành...

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc...

Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành...

Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung...

Chỉ đạo điều hành CCHC 2022

Cải cách hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian qua, nhiều giải pháp cải cách hành chính đã được tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện theo hướng tinh gọn, đồng bộ và công khai minh bạch....

Các nội dung được trao đổi tại hội nghị sẽ góp phần giúp cán bộ, doanh nghiệp nắm rõ hơn về Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh và ý nghĩa của việc triển khai bộ...

Thực hiện văn bản số 99/TTĐMST-HTDN ngày 27/9/2021 của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc mời tham gia khóa tập huấn...

Liên kết khác
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Hữu Hào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 14, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 091.202.2196
 
Designed by