CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các bộ, ngành trung ương, các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ và căn cứ Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2020; Đơn vị tư vấn (Công ty BCG) đã chỉnh sửa Dự thảo hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để tiếp tục hoàn thiện báo cáo quy hoạch, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mong người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu góp ý Dự thảo hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm: Báo cáo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; bản đồ quy hoạch; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thuộc quy hoạch tỉnh).

Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 30/7/2020 theo địa chỉ: Số 16, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hoặc Email: sokehoach@hatinh.gov.vn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tải xuống hồ sơ đính kèm

Liên kết khác
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Hữu Hào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 14, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 091.202.2196
 
Designed by