CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Triển khai thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2023

Luật Đấu thầu năm 2023 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Trong điều kiện Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định chi tiết và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành các Thông tư hướng dẫn; để triển khai thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính đồng bộ, đúng quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện một số nội dung từ ngày 01/01/2024:

1. Từ ngày 01/01/2024, các hoạt động, đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2023 thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Việc thực hiện chuyển tiếp của các gói thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 96 Luật Đấu thầu năm 2023, cụ thể “Các gói thầu lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục tổ chức lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành”.

3. Đối với các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không thuộc trường hợp chuyển tiếp: Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng trình tự, thủ tục, quy định về lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2023.

4. Đối với các gói thầu trình thuộc thẩm quyền thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đề nghị các Chủ đầu tư tạm thời thực hiện theo mẫu Tờ trình được hướng dẫn tại Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cập nhật, bổ sung căn cứ và các quy định của Luật Đấu thầu năm 2023) cho đến khi có quy định, hướng dẫn mới của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đề nghị các Sở, ngành, địa phương, đơn vị nghiên cứu, thực hiện./.

Liên kết khác
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Hữu Hào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 14, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 091.202.2196
 
Designed by