CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Mục đích trình các luật có hiệu lực sớm nhằm tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp...

Tháo rào cản pháp lý cho khu công nghiệp sinh thái

Tinh thần của các doanh nghiệp là ủng hộ khu công nghiệp sinh thái, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, nhưng thực tế triển khai còn nhiều vướng...

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP và nghiên cứu từng bước đưa nguồn lực vàng trong dân vào sản...

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội,...

Từ năm 2024, Việt Nam chính thức đo lường chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP.

Luật Đấu thầu năm 2023 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Trong điều kiện Chính phủ chưa ban hành Nghị...

Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia có các quy định rất rõ ràng về đối tượng được miễn đăng ký kinh doanh. Việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế giúp...

Logistics là dịch vụ hỗ trợ hữu hiệu cho doanh nghiệp cả trong sản xuất và dịch vụ, liên quan trực tiếp nhiều ngành, lĩnh vực. Phạm vi điều chỉnh của...

Bài viết đề cập thực trạng chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam thông qua phân tích các nhóm chính sách gồm: Nhóm chính sách hạn chế tiêu dùng “nâu”;...

Khung pháp lý quy định về miễn đăng ký kinh doanh tại Việt Nam

Cần làm rõ phạm vi các nhóm đối tượng không phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh hiện hành nhằm tăng cường hiệu...

Liên kết khác
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Hữu Hào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 14, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 091.202.2196
 
Designed by